WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

CROP - Centrum Rozwoju Organizacji Pozarządowych

Opis projektu

Projekt powstał jesienią 2003 roku, w trakcie warsztatów, w których uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych z Żywca. Okazało się wówczas, że w wielu organizacjach brakuje podstawowych urządzeń biurowych, bez których sprawne funkcjonowanie organizacji w dzisiejszych warunkach jest niemożliwe. Brakuje też lokalnego doradztwa i wsparcia dla rozwijających się organizacji i dla osób, które zamierzają założyć organizacje. Aby sprostać tym brakom, powstał pomysł utworzenia Centrum Rozwoju Organizacji Pozarządowych przy Żywieckiej Fundacji Rozwoju.

Projekt został zaakceptowany i sfinansowany z Funduszu Małych Grantów Ambasady USA. Centrum Rozwoju Organizacji Pozarządowych zostało uruchomione w październiku 2004 r.
CROP mieści się na ul. Słowackiego 2 w Żywcu w budynku LO im. M. Kopernika wejście od strony boiska szkolnego.

Centrum to nie tylko sala szkoleniowa. Do dyspozycji organizacji jest: 6 stanowisk komputerowych podłączonych do internetu, kserokopiarka, drukarka, fax. Ponadto służymy doradztwem, konsultacjami i biblioteczką, w której znajdują się poradniki z dziedziny zarządzania, finansów, ekologii, edukacji, przedsiębiorczości przydatne w codziennych działaniach organizacji i osób zainteresowanych tematyką III sektora.

Szkolenia dla Organizacji Pozarządowych:

  • informatyka dla liderów organizacji pozarządowych
  • informatyka dla członków organizacji pozarządowych
  • jak współpracować z samorządem
  • jak współpracować z biznesem


Odwiedzaj naszą stronę i czytaj najnowsze wiadomości, gdzie zamieścimy informację o terminach kolejnych szkoleń.
Centrum jest otwarte w godzinach 9.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku. Możliwe jest udostępnienie sali w weekendy po wcześniejszym uzgodnieniu tego z pracownikami Fundacji.

Zapraszamy do:

PORTALU BESKIDZKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
http://crop.brskidy.org.pl

Jeśli Twoja organizacja chce umieścić w internecie swoją stronę domową, a nie posiada własnej domeny ani serwera, zapraszamy do nas.

Przewodnik po organizacjach pozarządowych Żywca

W czerwcu 2005 r. został wydany w wersji papierowej oraz elektronicznej Przewodnik po Organizacjach Pozarządowych Żywiecczyzny. Prosimy organizacje, które nie zostały tam zmieszczone o dosyłanie informacji o swojej działalności, zamieścimy je na stronie www, a w przyszłości wydamy zaktualizowaną wersję przewodnika.

Prosimy wszystkie organizacje o współpracę w tym zakresie.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z CROP.

Źródło finansowania

z Funduszu Małych Grantów Ambasady USA

Termin realizacji

2003 - 2005