WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

2015 Eko Edukacja Na Wesoło LEADER

O co chodzi w projekcie?

Projekt polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska dla dzieci - głównie uczniów szkół podstawowych. Na zajęciach zilustrowane zostaną problemy środowiska takie jak: zanieczyszczenie powietrza, wód, gleby, nasilający się hałas itp. , a następnie poprzez gry edukacyjne i interaktywne zajęcia i zabawy zostaną pokazane zachowania i postawy jakimi należy się kierować, aby chronić środowisko. Pokazane zostanie m. in. prawidłowe postępowanie z odpadami, jak rozróżniać surowce różnych przedmiotów, jak segregować odpady w program zajęć wplecione zostaną informacje dotyczące dalszego losu śmieci przedstawiony zostanie cykl obiegu surowców, uczniowie nauczą się jak oszczędzać energię i wodę, a także przy pomocy specjalnych pomocy i symulatora poznają odnawialne źródła energii oraz obieg wody w przyrodzie, zobaczą jak wygląda proces kompostowania oraz biodegradacji różnych substancji, które dostają się do gleby, na specjalnej makiecie zobaczą jak wygląda ekologiczny dom,  w program zajęć wkomponowane zostaną  informacje dotyczące zagadnień związanych z estetyzacją ulic/wsi i okolicy.

Dla kogo zajęcia?

Dla dzieci w wieku szkolnym. O ile materiał do zajęć dedykowane są uczniom klas młodszych, o tyle tematyka i sposób prowadzenia jest na tyle interesujący, że zaangażują również starszych.

Gdzie te zajęcia?

W Gminnych Ośrodkach Kultury oraz w Szkołach Podstawowych ramach zajęć pozalekcyjnych we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gmin: Ślemień, Świnna, Łękawica, Gilowice.

Kiedy?

między 18-27 marca 2015 r.

Jak było?

Świnna - Gminny Ośrodek Kultury - 03.2015

Rychwałd Szkoła Podstawowa 27 marca 2015

Projekt sfinansowane ze środków finansowane w ramach Osi 4 „Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, operacje z zakresu małych projektów finansowanego z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013.