WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

2015 Debaty Oksfordzkie - Lokalne Partnerstwa PAFW

Konkurs debat Oksfordzkich 2015

watch-dogs.jpg

„Waszą siłą są słowa” (cytat z filmu „Debata Oksfordzka")

Idea debat oksrofdzkich

Debaty Oxfordzkie to jedna z aktywnych metod nieformalnego uczenia dzieci i młodzieży, głównie zwracająca uwagę na ważne tematy społeczne, ale przede wszystkim ucząca komunikacji,  kultury dyskusji, sztuki argumentowania, retoryki, autoprezentacji, sztuki wystąpień publicznych oraz szacunku do oponentów. 
Żywieckie Debaty Oxfordzkie poświęcone są szeroko rozumianym Prawom Człowieka i realizowane są w ramach Międzynarodowego Przeglądu Filmów Dokumentalnych o prawach człowieka „Watch Docs” wraz z Kinem Janosik i w Kinie Janosik.

Dlaczego to robimy?

Fundacja stawia na aktywny udział obywateli w życiu publicznym, tworzenie platform i płaszczyzn do zaangażowania się w istotne problemy i zdarzenia, jak i dyskusji, wymiany poglądów.
Młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, która jest głównym odbiorcą tego projektu, często nie ma „fizycznej przestrzeni” do dyskusji i debaty. Rzadko tez jest anngazowana do dyskusji na ważne dla społeczności tematy.
Wyrażając się precyzyjniej – tworzymy ten projekt i wierzymy w jego działania, gdyż silnie odczuwamy:
- Potrzebę realizacji działań uczących i mobilizujących młodzież do aktywnego krytycznego myślenia i funkcjonowania w otaczającym świecie (mniejsza uległość na konsumpcjonizm, konformizm itd.)
- potrzebę utworzenia płaszczyzny pokazującej potencjał młodych ludzi i ich możliwości wpływania na otaczającą rzeczywistość; 
- potrzeba wpływu na rzeczywistość przez młodzież jest często ignorowana i niezauważana przez dorosłych, co sprzyja frustracji, ucieczce w świat wirtualny, zachowaniom odbiegającym od normy,
- potrzebę zwiększenia aktywności i zaangażowania młodzieży w ważne inicjatywy społeczne:
- potrzebę  nauki krytycznego myślenia wobec otaczającego świata; rodzice i nauczyciele często nie są świadomi z jakich źródeł korzysta młodzież budując swój światopogląd, wzorce, gdyż wiele zachowań, pragnień ludzi młodych znajduje realizację w świecie wirtualnym.,
-  potrzebę  promowania postaw filantropijnych wśród młodych ludzi;

Debaty Oxfordzkie pozwalają doświadczyć wchodzenia w role aktywnych uczestników życia społecznego, kształtują konkretne umiejętności, dają możliwość wglądu we własne możliwości, potencjał i wiedzę na temat umiejętności interpersonalnych, zweryfikowania własnych poglądów w parze z poszanowaniem dla poglądów innych.  Przygotowanie mów debatanckich uczy prawidłowego doboru argumentów, kultury dyskusji i refleksji nad sprawami ważnym, daje też duże umiejętności autoprezentacji, pomocne w życiu zawodowym, osobistym. Podczas debat oxfordzkich, młodzi ludzie są zmuszeni również do podpierania się źródłami, na których budują swoje mowy (eksperci w danej dziedzinie, badania, prace naukowe), co nie tylko sprawia, iż młodzież sama chętnie szuka informacji, ale uczy weryfikacji źródeł, na których się opierają;

Przebieg konkursu debat

Etap I:

Każda zgłaszająca się szkoła (gimnazjalna lub ponadgimnazjalna) ma możliwość zgłoszenia się na warsztaty z:
- praw człowieka
- zasad debaty oksfordzkiej
- sposobu argumentowania i poszukiwania rzetelnych źródeł informacji,
- przećwiczenia umiejętności podczas debaty próbnej.

Etat II:

- spośród uczestników warsztatów opiekunowie grupy i uczestnicy wybierają reprezentację czteroosobową i zgłaszają organizatorom;
- warsztaty z przemówień publicznych i prezentacji są przeznaczone dla reprezentacji poszczególnych szkół i ich opiekunów;
- ogłoszenie tez i losowanie strony debaty (opozycja/propozycja)
- przygotowanie mów (praca własna mówców)

Etap III:

- Debata Oxfordzka w Kinie Janosik w Żywcu z udziałem publiczności i jury 
- nagrodzenie najlepszych mówców i najlepszej drużyny debatanckiej  (na szczeblu gimnazjalnym i ponad gimnazjalnym)
- Podsumowanie i   feedback od organizatorów.

II Żywiecki Konkurs Debat Oksfordzkich w Żywcu

Etap ponadgimnazjalny

Liceum im. Mikołaja Kopernika w Żywcu
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. M. Konopnickiej w Milówce

PROGRAM:

13 KWIETNIA, PONIEDZIAŁEK GODZ. 10.00 – 14.00
Debata oxfordzka: Konflikty na Bliskim Wschodzie są większym zagrożeniem dla świata niż konflikt na Ukrainie
Propozycja: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych
Opozycja:  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. M. Konopnickiej w Milówce

FILM: Aleppo notatki z ciemności

14 KWIETNIA, WTOREK,  GODZ. 10.00 – 14.00
Debata oxfordzka: Konflikty na Bliskim Wschodzie są większym zagrożeniem dla świata niż konflikt na Ukrainie
Propozycja: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu
Opozycja: Liceum im. Mikołaja Kopernika w Żywcu

FILM: Wyspa Krym Wyspa Krym. Deja Vu

16 KWIETNIA, CZWARTEK,  GODZ. 10.00 – 14.00

Debata Oksfordzka: Mowa nienawiści jest bardziej niebezpieczna od agresji fizycznej  Wielki Finał!
Propozycja: Liceum im. Mikołaja Kopernika w Żywcu
Opozycja: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. M. Konopnickiej w Milówce

FILM: Wyrok na Węgrzech
Zwycięzcy Żywieckich Debat Oxfordzkich 2015 – Liceum w Milówce w składzie
Najlepszy mówca debaty: Jakub Gibas
Marszałkowie: Magdalena Jędrzejas, Teresa Cimała
Sekretarzowali: Joanna Kupczak, Paweł Lipiński
Jury: Maja Dembowska (Redakcja BB), Marek Czul (Z-ca Burmistrza m.Żywca), Danuta Pietraszko (ŻFR), Beata Bachmińska – Leńczuk (Biblioteka Radziechowy – Wieprz), Szymon Waluś (Gmina Rajcza), Paulina Białek (ŻFR), Gabriela Gibas-Psuturi (ŻFR), Magdalena Kidoń –Staszek (Kino Janosik), Jakub Marcjasz (Dziennik Zachodni).

Etap gimnazjalny:

25 Maja, godz. 11.00 i 12.00

Teza: Gry multimedialne rozwijają kompetencje społeczne młodzieży

Debata 1.
Propozycja: Gimnazjum  w Rycerce Górnej
Opozycja: Gimnazjum w Węgierskiej Górce

Debata 2.
Propozycja: Gimnazjum w Rajczy
Opozycja: Gimnazjum nr 1 w Żywcu

Film: Dzieci Dzwonią/ Polska

25 Maja 2015, godz. 11.00

Debata 3.
Propozycja: Niepubliczne Gimnazjum Montessori w Koszarawie Bystrej
Opozycja: Gimnazjum nr 3 w Żywcu

27 Maja 2015, godz. 14.00
Debaty – pojedynki 
(każda ze stron ma 2 minuty na przygotowanie i 2 minuty na wystąpienie – każda drużyna z każdą).

Teza: Książka papierowa jest lepsza od e-booka

28 Maja godz. 11.00 – Wielki Finał
Teza: Pieniądze szczęścia nie dają
Propozycja: Gimnazjum nr 1 w Żywcu
Opozycja: Gimnazjum z Węgierskiej Górki

Zwycięzcą Żywieckich Debat Oksfordzkich zostało Gimnazjum z Węgierskiej Górki
Najlepszy  mówca debaty: Marcin Bąk

Marszałek: Tomasz Staszkiewicz
Sekretarzowali: Paweł Lipiński, Jakub Gibas

Jury: Maciej Gibas (Radny Miasta Żywca), Piotr Topiński (działacz społeczny, tutor Szkoły Liderów), Jakub Gibas (najlepszy mówca ŻDO 2015), Teresa Cimała (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych), Magdalena Kidoń-Staszek, Beata Bachmińska-Leńczuk, Paulina Białek.

Nasi partnerzy i współfinansujący

Kino Janosik

Urząd Miasta Żywca,
Gmina Rajcza,

Program Lokalne Partnerstwa PAFW

Patronat

Starostwo Powiatowe w Żywcu

Partnerzy medialni

Radio Eska, Gazeta Żywiecka, Dziennik Zachodni

Fundatorzy nagród

Szkoła Języków Obcych „Oxford” w Żywcu oraz Oxford University Press Polska
Starostwo Powiatowe w Żywcu

Pliki do pobrania

Zasady_Debaty_Oksfordzkiej.pdf

Plakat Watch Docs (jpg)

Koordynator i prowadzący warsztaty

Annaannajafernik.jpg Jafernik

ania@beskidy.org.pl

Koordynator i prowadzący warsztaty

Joanna-Swist.jpg

Joanna Świst

asias@beskidy.org.pl

Źródło finansowania

LPP PAFW, Urząd Miasta Żywca, Urząd Gminy Rajcza

herb-zywiec.jpg

herb-rajcza.jpg

PAFW.jpg