WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

7 lutego 2019

Spotkania z historią organizowane są przez Żywiecką Fundację Rozwoju od 2017 roku. Rozmawiamy o tym, co dotyczy bezpośrednio wydarzeń związanych z Zabłociem, Żywcem i Żywiecczyzną. Czyli o historii bliskiej, historii naszych przodków, sąsiadów, przyjaciół. Ale również o społecznej niepamięci i jej kontekstach. Spotkanie lutowe poświęcamy czasom trudnym: konczy się wielka wojna między narodami, zaczyna się tragiczna wojna między sąsiadami. Czyli pierwsze lata po II wojnie światowej w Zabłociu i na Żywiecczyźnie.
Spotkanie poprowadzą Anna Barabasz i Dariusz Piotrowski. Gość specjalny: Łukasz Lewandowski.
Zapraszamy!