WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

5 września 2021

Historia w butelce. Propinacja Glasnerów z Zabłocia

Zabłocie: przestrzeń pełna kontrastów, zaskoczeń, niespodzianek. Przestrzeń niezwykła.

Z jednej strony – na podstawie wskaźników społecznych określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji znajduje się w dużej części na obszarze zdegradowanym – jest zatem obszarem problemowym.

Z drugiej - na podstawie rozmów, obserwacji, życia codziennego i lokalnych historii tworzy się krajobraz pełen osób, miejsc i wspomnień. Czyli historia i pamięć Zabłocia.

Odkrywanie i przywracanie lokalnej pamięci z udziałem Mieszkańców pozwala na wzmacnianie zarówno potencjału społecznego lokalnych społeczności jak również aktywności i partycypacji społecznej.  W jakim celu? Aby pobudzać społeczności w realizacji wspólnych przedsięwzięć integracyjnych i kreować lokalną aktywność. Aby podczas spotkań odbywała się edukacja społeczna i obywatelska
– np. w tematyce bogatej historii Zabłocia. Aby wspólnie rozmawiać o Zabłociu.