WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł
lub wprowadź:
PLN
Wybrana kwota:
50 zł
Wpłacając mnie jesteś jak energetyk, bo dodajesz skrzydeł talentom.

Warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
„UDZIAŁ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W PROCEDURACH TWORZENIA PRAWA”
link do rejestracji: http://wise-europa.eu/zapisz-sie-szkolenie/
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty „Udział organizacji pozarządowych w procedurach tworzenia prawa”
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Żywieckiej Fundacji Rozwoju, ul. Dworcowa 2 (parter - kawiarnia)
Program warsztatów obejmuje m.in.:
MODUŁ I: Udział organizacji pozarządowych w konsultacjach publicznych
• system konsultacji publicznych; konsultacje społeczne, konsultacje publiczne, badanie opinii, dialog społeczny
• konsultacje publiczne w prawie krajowym i unijnym
• konflikt interesów i sposoby jego rozwiązywania
• skuteczne sposoby komunikacji z instytucjami publicznymi, błędy w komunikacji
• współpraca z innymi organizacjami i partnerami społecznymi
• programy współpracy ministerstw i samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi
• studia przypadków
MODUŁ II: Rzecznictwo organizacji pozarządowych. Pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji i danych
• metody rzecznictwa stosowane przez organizacje pozarządowe
• kampanie społeczne, budowanie koalicji, uzgadnianie stanowisk
• gromadzenie i wykorzystanie danych i zasobów informacyjnych posiadanych przez organizacje
• wykorzystywanie informacji publicznych
• wykorzystanie narzędzi informatycznych, narzędzi informacji prawnej, danych statystycznych, danych będących w domenie publicznej
• możliwości i zakres korzystania ze wsparcia organizacji i instytucji infrastrukturalnych
• możliwości i zakres korzystania ze wsparcia dostępnych zasobów i wsparcia instytucji publicznych
• studia przypadków

Aby wziąć udział w warsztatach przed szkoleniem należy:
(1) zarejestrować się
(2) zrealizować wstępne szkolenie e-learningowe dotyczące zagadnień prawno-konsultacyjnych.


Kurs e-learningowy znajduje się na stronie projektu http://wise-europa.eu/akademia/
Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o dokonanie rejestracji oraz realizację kursu e-learningowego do dnia 22 listopada 2019 r.
Uczestnicy warsztatów otrzymają materiały szkoleniowe oraz certyfikaty ukończenia szkolenia. W ramach zajęć przewidziana jest przerwa kawowa oraz obiad.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu: inpris@inpris.pl.
Działa punkt kontaktowy, w którym można zasięgnąć informacji o szkoleniach (akademia@wise-europa.eu, tel. 22 513 14 18).

Warsztaty dobywają w ramach projektu „Akademia Stanowienia Dobrego Prawa”. Projekt realizują wspólnie: WiseEuropa (Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich) i INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa
Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego” (POWR.02.16.00-00-0014/16).