WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

"Masz głos - masz wybór" - 17.X.2018
debata - jak się okazało - Kandydatek na stanowisko Burmistrza Żywca.
Dlaczego Kandydatek? Bo z pięciorga startujących pojawiły się: Joanna Ostrowska i Małgorzata Pępek. Debata trwała od godz. 18:30 do godz. 20:00. Formuła otwarta umożliwiła zadawanie pytań przez Mieszkanki i MIeszkańców Żywca. Debatę prowadziła Anna Barabasz z Żywieckiej Fundacji Rozwoju. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele lokalnych mediów. Foto: Piotr Trzmielewski.
To drugie spotkanie osób kandydujących do władz lokalnych z Mieszkankami i Mieszkańcami organizowane przez Żywiecką Fundację Rozwoju. Pierwsze - pt. "Sytuacja Seniorów na Żywiecczyźnie" - odbyło się 1.X.2018.
Dziękujemy Mieszkankom i Mieszkańcom Żywca za zaangażowanie, pytania, poczucie odpowiedzialności za swoje miasto. Dziękujemy, ze poświęciliście Państwo swój czas.
Już dziś zapraszamy na kolejną debatę poświęconą sprawom lokalnym. Kiedy? O terminie i tematyce poinformujemy w najbliższym czasie.

Spotkanie to część kampanii "Masz Głos" - ogólnopolskiej inicjatywy, która wspiera mieszkańców i mieszkanki w działaniach na rzecz ich najbliższego otoczenia.W ramach akcji Masz Głos grupy mieszkańców i mieszkanek oraz organizacje z całej Polski wprowadzają zmiany w swoich miejscowościach, współpracują z władzami i angażują innych do działania na rzecz społeczności lokalnej.
Organizatorem akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego.
W ramach akcji Fundacja współpracuje z organizacjami partnerskimi: Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES, Stowarzyszeniem Homo Faber, Stowarzyszeniem POLITES.


Zespół Żywieckiej Fundacji Rozwoju