WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Rada Miejska wycofała prawo zgłaszania wolnych wniosków w trakcie sesji Rady Miejskiej. Żywiecka Fundacja Rozwoju 31 grudnia 2018 roku złożyła stosowne pismo w tej sprawie. Dlaczego? Bo to ważna zmiana dla procesów demokracji na poziomie lokalnym.

2 stycznia 2019 przewodniczący Rady Miejskiej wystosował do nas odpowiedź, informując o przekierowaniu pisma do „Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Żywcu Rady Miejskiej w Żywcu”. Czekamy na odpowiedź Komisji. O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Działania, w ramach akcji „Masz głos – masz wybór”, realizujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem Bona Fides z Katowic.

Partycypacja, czyli uczestnictwo w życiu publicznym, to zarówno prawo jak i obowiązek nas wszystkich – tworzących społeczeństwo otwarte. A prawo dostępu do informacji publicznej jest dla nas bardzo ważne, bo gwarantuje nam jawność i transparentność funkcjonowania władz samorządowych.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Żywiecka Fundacja Rozwoju, Anna Barabasz, tel. 509 832 941