WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Rewitalizacja

"Rewitalizacja obszaru poprzez remont kamienicy przy ul. Dworcowej 2 w Żywcu"

Cele projektu

Projekt „Rewitalizacja obszaru poprzez remont kamienicy przy ul. Dworcowa 2 w Żywcu” realizowany w okresie 1.12.2016 – 31.12.2023, ma na celu remont zabytkowej kamienicy przy ul. Dworcowej 2 zlokalizowanej na terenie żywieckiej dzielnicy Zabłocie, pod potrzeby Centrum Integracji Społecznej w ZŻywcu, Muzeum historii lokalnej, przestrzeni konferencyjno- edukacyjnej oraz biurowej i wielofunkcyjnej wykorzystywanej na cele statutowe organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Planowane efekty

W efekcie obszar rewitalizowany zyska miejsce spotkań, edukacji i realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji, reintegracji społeczno-zawodowej oraz realizacji działań społeczno-kulturalnych na terenie miasta i powiatu, a także kompleksowego planu działań na rzecz integracji międzypokoleniowej. Potrzebę realizacji projektu stwierdzono na podstawie analizy obecnie zachodzących zjawisk społecznych i ekonomicznych na terenie miasta Żywca w odniesieniu do szerszego kontekstu: regionalnego i ogólnopolskiego.

Wartość projektu

5 655 107,57 PLN

Wkład funduszy europejskich

4 011 764,08 PLN