WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

NETTO AED ratuje życie

Nazwa projektu: AED ratuje życie.

Opis problemu, jaki rozwiązuje projekt i komu będzie służył:

Chcemy stworzyć sieć Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED), które będą rozmieszczone w kluczowych miejscach, takich jak szkoły, dworce i markety, aby zapewnić szybką pomoc w przypadku nagłego zatrzymania krążenia (NZK). 

Nasza społeczność liczy ponad 31.000 mieszkańców, z których wielu zmaga się z problemami zdrowotnymi, takimi jak wysokie ciśnienie, otyłość, palenie papierosów, wysoki poziom cholesterolu, wrodzone wady serca oraz cukrzyca – czynniki zwiększające ryzyko NZK. Działając razem, chcemy zwiększyć dostępność AED, zwłaszcza na peryferiach, gdzie czas oczekiwania na pomoc pogotowia ratunkowego jest dłuższy.

Szybka reakcja jest kluczowa w przypadku NZK, dlatego zachęcamy do przeszkolenia lokalnych mieszkańców z udzielania pierwszej pomocy. Statystyki pokazują, że natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) oraz użycie AED znacznie zwiększa szanse przeżycia.

Dzięki zaawansowanej technologii, obsługa AED stała się prostsza, co sprawia, że są one dostępne nawet dla osób używających ich po raz pierwszy. Wspólnie możemy zadbać o bezpieczeństwo naszej społeczności i zminimalizować ryzyko związane z NZK.

Razem możemy uratować życie i uczynić naszą społeczność bardziej bezpieczną dla wszystkich.

ZAPOZNAJ SIĘ Z TUTORIALAMI