WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Szkoła Animacji Lokalnej

 

Jak działać LOKALNIE z PASJĄ? O tym właśnie będziemy mówić, szkolić, pracować warsztatowo w ramach SZKOŁY ANIMACJI LOKALNEJ.
Czym jest lokalność? Jakie są dostępne narzędzia pracy w swojej społeczności? Czy warto pisać projekty? Skąd pozyskiwać środki na działania społeczne? Jak działa wolontariat? Zakładać organizację pozarządową, czy może jednak działać jako grupa nieformalna? Pytań jest mnóstwo. A możliwości: "jak zmieniać swoją społeczność na lepsze?" jeszcze więcej!
W ramach Szkoły Animacji Lokalnej spotykamy się w każdej z 15 gmin powiatu żywieckiego:
- z przedstawicielami JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego),
- z mieszkańcami, członkami społeczności lokalnej.
***
Od lutego 2019 ruszamy w teren z warsztatami:
- jak działać dla społeczności, czyli o narzędziach animacji;
- od pomysłu do działania;
- Kompetencje Animatora/Animatorki Społecznej - o Modelu LEVER;
- "Działaj Lokalnie" i "Równać Szanse" - wstęp i zaproszenie do Programów Grantowych.
- na zakończenie: pytania, odpowiedzi, dyskusja, sieciowanie (czyli łapmy kontakt!);

Zapraszamy!

Działania koordynuje: Anna Jafernik z Żywieckiej Fundacji Rozwoju.
kontakt: tel. 33 475 44 77, e-mail: anna.jafernik@zfr.org.pl