WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Rekrutacja

Rekrutacja
do Centrum Integracji Społecznej
 w Żywcu

Uczestnikami CIS mogą zostać osoby:

- długotrwale bezrobotne
- posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
- podopieczni Ośrodków Pomocy Społecznej
- byli więźniowie
- osoby opuszczające MOW i MOS

Zainteresowani uczestnictwem w CIS
proszeni są o kontakt z biurem CIS w Żywcu
tel. 607 711 166 , adres ul. Dworcowa 2, 34-300 Żywiec
biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

Pliki o pobrania

Wniosek o skierowanie do uczestnictwa w CIS (doc)

Regulamin organizacyjny CIS w Żywcu

​​​​​​