WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Szkolenia

Warsztaty z debat oksfordzkich obejmują:

- zapoznanie z ogólnymi zasadami debat oksfordzkich,

- argumentacja: rodzaje argumentów, budowanie argumentów, strategia argumentacyjna,

- poszukiwanie i weryfikacja źródeł informacji, czyli o rzetelnych źródłach informacji,

- krótki przewodnik po przemówieniach publicznych.

ZASADY DEBAT OKSFORDZKICH

MEDIATEKA

PO PIERWSZE DEBATUJMY!

Kontakt:
Żywiecka Fundacja Rozwoju
ul. Dworcowa 2 
34-300 Żywiec
tel.: +48 33 475 44 77
e-mail: zfr@zfr.org.pl

Anna Jafernik
tel. +48 601 205 390, 
e-mail: anna.jafernik@zfr.org.pl

Paulina Białek
tel. +48 693 75 44 77, 
e-mail: paulina.bialek@zfr.org.pl